24.11.2018

Ευχαριστήριο "ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΥΡΗΤΕΣ" για τις εκλογές της Παγκρητίου Ενώσεως