06.12.2018

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ "ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΟΥΡΗΤΕΣ" ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΣΤΕΠΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ